Publicitate video

Crearea unei publicități video începe cu discutarea ideilor și dorințelor clientului. De acest lucru depinde scenariul și bugetul presupus al publicității. Cele mai necostisitoare videoclipuri pot conține un colaj din mai multe imagini și o componentă de text. Acest lucru nu este dificil și nu necesită resurse umane și financiare mari.

De a comanda publicitatea video

Cînd merge vorba de realizarea unui film publicitar amplificat, de joc sau de animație, este nevoie de participarea diferitor tipuri de specialiști: animatori 3D, imagiști, cameramani, specialiști în iluminare, efecte speciale și alții. Totul depinde de sarcinile tehnice și de marketing.

Există capodopere adevărate de publicitate cu utilizarea filmărilor în cîmp și pavilion, înscenarea cu mulțimea și efecte speciale. Toate acestea sunt fezabile, dar numai cu disponibilitatea agentului de publicitate de a finanța un astfel de proiect complex și de a acorda timp echipei de creație pentru a pune planul în aplicare.

Crearea video publicității

În afară de cele enumerate mai sus, există și o direcție relativ nouă – Crearea video publicității  pentru Internet. Cel mai adesea merge vorba despre videoclipuri scurte informative. Cu toate acestea, pentru ca oamenii să împărtășească videoclipul cu prietenii, este necesar de a conecta departamentul nostru de internet-marketing.